poltex

Zgodnie z wymaganiami wynikającymi ze statutu Stowarzyszenia

17 lipca 2013 roku odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia. Dzięki uprzejmości pana Bogdana Żulewskiego spotkanie miało miejsce na jego posesji. Z 23 członków Stowarzyszenia obecnych było 19 osób, co gwarantowało ważność podejmowanych decyzji.

Na zebraniu poruszono bieżące tematy związane z realizowanymi celami Stowarzyszenia. Prezes Wiesław Steć przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, a przewodniczący komisji Rewizyjnej Jerzy Janulewicz raport z przeprowadzonej kontroli. Podczas dyskusji poruszono między innymi kwestię umiejscowienia pomnika. Niejednomyślną decyzją uchwalono, że Stowarzyszenie zwróci się z prośbą do Rady Miejskiej w Ornecie o zgodę na postawienie pomnika w okolicach skweru bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Dyskusja dotyczyła również kolejnych pomysłów mających na celu propagowanie idei oraz włączanie w nią coraz większej ilości osób. Po zakończeniu części oficjalnej przewidziano kawę, herbatę oraz ciasta.

Szczęść Boże