poltex

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Stowarzyszenie nasze nosi nazwę: „Społeczny Komitet Budowy Pomnika Błogosławionego Jana Pawła II w Ornecie” i jest zrzeszeniem osób fizycznych, ma charakter społeczny, co oznacza, że przynależność do niego jest dobrowolna, a pełnienie w nim określonych funkcji i wykonywanie zadań jest nieodpłatne i honorowe. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Ratuszu Miejskim w Ornecie, 11-130 Orneta, ul. Plac Wolności 26. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
NR KRS 0000433097; NIP: 743 202 40 50; Regon: 281428622.

  Podstawowym celem stowarzyszenia jest postawienie w Ornecie pomnika Błogosławionego Jana Pawła II. Cel ten, Stowarzyszenie zamierza zrealizować w szczególności poprzez:

 • zebranie niezbędnych funduszy m.in. poprzez dobrowolne składki członków komitetu, pozyskiwanie środków od sponsorów
  i darczyńców, organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • określenie założeń projektowych pomnika i zamówienie projektu;
 • zamówienie wykonawstwa pomnika;
 • pozyskanie wsparcia władz kościelnych i samorządowych w zabiegach technicznych i proceduralnych (m.in. w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń władz administracyjnych i budowlanych);
 • pozyskiwanie środków na stypendia dzieci i młodzieży naszej gminy.

Na dzień dzisiejszy posiadamy 23 członków zwyczajnych. Po wyborach Zarząd Stowarzyszenia pracował w następującym składzie:
 1. Prezes Zarządu - Wiesław Steć
 2. Wiceprezes Zarządu - Ryszard Kowalczyk
 3. Sekretarz Zarządu - Tadeusz Doligalski
 4. Członek Zarządu - Zbigniew Fijarczyk
 5. Członek Zarządu - Franciszek Zajączkowski

Komisja Rewizyjna funkcjonowała w następującym składzie:
 1. Przewodniczący - Jerzy Janulewicz
 2. Członek Komisji - Henryk Sobociński
 3. Członek Komisji - Joanna Wojciechowska

W ciągu pierwszego roku funkcjonowania stowarzyszenia tj. od 23.07.2012 do 17.07.2013 odbyło się 14 spotkań zarządu i pozostałych członków stowarzyszenia, natomiast Zarząd dodatkowo spotykał się w tym okresie ok. 11 razy. Uroczyste spotkanie całego stowarzyszenia odbyło się na plebanii z racji Świąt Bożego Narodzenia i tradycyjnego „łamania się opłatkiem”.

Na zebraniach zarządu omawiano bieżące sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania stowarzyszenia, a także zakupu:
 • potrzebnych pieczęci,
 • plakatów,
 • zaproszeń,
 • cegiełek,
 • chorągiewek,
 • balonów,
 • itp.

Zarząd wraz z innymi członkami przede wszystkim omawiał organizację: koncertów charytatywnych i aukcji, zbiórek pieniędzy przy kościele i sprzedaży cegiełek.

Naszą działalność rozpoczęliśmy od zarejestrowania stowarzyszenia i uzyskania wszelkich potrzebnych pozwoleń.
Po rozreklamowaniu naszej idei i celu powołania stowarzyszenia, opracowano wzór cegiełki (projekt: Państwo Wojciechowscy)
i zakupiono określoną ich ilość, ustalono miejsca dystrybucji cegiełek. Ogłosiliśmy terminy zbiórek pieniędzy i sprzedaży cegiełek. Wykonano szkatułę szklaną, która została postawiona w kościele parafialnym na ofiary indywidualne.

Celem propagowania idei budowy pomnika JPII, a także informowania o bieżącej działalności Stowarzyszenia, została utworzona strona internetowa www.pomnikjp2.orneta.org oraz na terenie miasta i gminy zostały rozlepione plakaty. Informacje o działalności Stowarzyszenia zostały zamieszczone w Biuletynie Parafialnym, a także w ogólnopolskim tygodniku Gość Niedzielny.

Aprobatę  i zachętę do budowy pomnika JPII wyraził abp Edmund Piszcz podczas spotkania z komitetem w dniu 24.12.2012r.

W ciągu roku odbyły się 3 koncerty charytatywne orneckich artystów wraz z licytacją rzeczy przekazanych przez darczyńców – licytowano m.in. cegiełki szczególne, które posiadają nr 1 w nominałach : 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 500 zł. , złote serduszka, obrazy, rękodzieła, itp.

Do tej pory zebrano pieniądze w kwocie 25169,9 zł, pochodzą one ze składek członkowskich, wrzucanych do skarbony, do puszek przy kościele, wpłat z koncertów i licytacji, ze sprzedaży cegiełek, wpłat na konto od instytucji, organizacji i osób indywidualnych.

Wydatkowano kwotę 2505,6 zł, na pieczęcie, opłaty skarbowe, plakaty, cegiełki, gadżety, opłaty bankowe.

Na dzień dzisiejszy pozostało na koncie 22.664,33 zł

Dokumenty, tj. faktury i inne, znajdują się w dokumentacji stowarzyszenia do wglądu dla osób uprawnionych.

Opracowaliśmy i rozdaliśmy ankietę dotyczącą miejsca postawienia pomnika Bł. Jana Pawła II.
Zaproponowano 3 miejsca tj.:
a) przy kościele,
b) na skwerze ks. Jerzego Popiełuszki,
c) przy ratuszu,
d) oraz inne miejsca (do wypisania).

Wyniki głosowania są następujące: oddano głosów - 195
a) 66
b) 55
c) 44
d) przy poczcie - 26; po totolotku – 2; przy MDK -1; przy ul. Młynarskiej - 1.

Pragniemy w dalszym ciągu organizować wszelkie akcje charytatywne tj. koncerty, aukcje, zbiórki itp. w porozumieniu z ornecką Parafią oraz MDK w Ornecie. Należy doprecyzować działania mające na celu ogłoszenie konkursu na pomnik oraz ustalenie miejsca jego postawienia.

Dziękujemy bardzo za wszelką pomoc dla naszego Stowarzyszenia.


Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami!