poltex

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

„SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA
BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II W ORNECIE


1. Celem stowarzyszenia jest postawienie w Ornecie pomnika Błogosławionego Jana Pawła II.
2. Cel, o którym mowa w pkt.1, stowarzyszenie zamierza zrealizować w szczególności poprzez:

a) zebranie niezbędnych funduszy m.in. poprzez dobrowolne składki członków komitetu, pozyskiwanie środków od sponsorów i darczyńców, organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) określenie założeń projektowych pomnika i zamówienie projektu;
c) zamówienie wykonawstwa pomnika;
d) pozyskanie wsparcia władz kościelnych i samorządowych w zabiegach technicznych
i proceduralnych (m.in. w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń władz administracyjnych i budowlanych).