poltex

„Zanim stąd odejdę, proszę was...  
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się,  
i nie zniechęcili,  
- abyście nie podcinali sami tych korzeni,  
z których wyrastamy.”

Bł. Jan Paweł II

Pragnąc uczcić i zachować w pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II powołany został Społeczny Komitet Budowy Pomnika Błogosławionego Jana Pawła II w Ornecie.

Pomnik ma być wyrazem wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II,
a także drogowskazem moralnym dla nas i przyszłych pokoleń. Cel ten zostanie osiągnięty wówczas, gdy jego realizacja stanie się wspólnym dziełem całej społeczności Ornety.

W związku z powyższym za pośrednictwem tego listu chcielibyśmy prosić wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc: finansową, artystyczną
i merytoryczną. Jednocześnie serdecznie dziękujemy za każdy gest wsparcia finansowego na tak szczytny cel. Ofiarodowców pragniemy uhonorować wpisem do Księgi Darczyńców, która udostępniona będzie na naszej stronie internetowej a następnie wydrukowana w dwóch egzemplarzach, pierwszy z nich zostanie wmurowany wraz z kamieniem węgielnym pod pomnikiem, drugi zaś zachowany dla przyszłych pokoleń.

Środki finansowe prosimy wpłacać na rachunek nr:

Bank Spółdzielczy w Sztumie
SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II W ORNECIE
11-130 ORNETA, UL. PLAC WOLNOŚCI 26
NR KONTA: 33 8309 0000 0055 1610 2000 0010
ZARZĄD

1. WIESŁAW STEĆ - Prezes
2. RYSZARD KOWALCZYK - Wiceprezes
3. TADEUSZ DOLIGALSKI - Sekretarz
4. ZBIGNIEW FIJARCZYK - Członek Zarządu
5. FRANCISZEK ZAJĄCZKOWSKI - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

1. JERZY JANULEWICZ - Przewodniczący
2. HENRYK SOBOCIŃSKI - Członek Komisji
3. JOANNA WOJCIECHOWSKA - Członek Komisji